Jaartraining Leven in vrijheid

Leven in vrijheid
Programma, locatie en data
Begeleiding
Inschrijven en kosten

Wat leer je

De jaartraining is een traject van persoonlijke en spirituele ontwikkeling.

Op basis van persoonlijke thema’s en je biografie krijg je zicht op waar je staat en welke levensvragen zich aandienen.

De jaartraining is gebaseerd op 4 bakens:

  • Zelfbewustzijn
  • Kennis en vaardigheden
  • Dagelijkse toepassing
  • Spirituele groei

De ontwikkeling op deze gebieden sluit aan bij je innerlijk weten; je vergroot het zicht op je ziel.

Zelfbewustzijn – Je bewustzijn en inzicht over jouw gedrag, waarden en overtuigingen, nemen toe. Je zet stappen in je persoonlijke groei door je geschiedenis en levensvragen in een nieuw licht te plaatsen. We sluiten aan bij jouw persoonlijke en unieke leerweg. Je ontdekt je eigen antwoorden op je lot.

Kennis en vaardigheden – Je zelfreflectie neemt toe door te kijken naar hoe jij communiceert, contact legt, hoe je expressie geeft, omgaat met emoties en conflicten, je eigen plek inneemt en durft te leren vertrouwen op je innerlijk kompas.

Dagelijkse toepassing – De leermomenten zijn toegespitst op jouw persoonlijke leerervaring en hoe jij jouw rimpelingen maakt in jouw setting. Je krijgt zicht op hoe je vorm geeft aan liefde en weerstand in relatie(s), familie en werk. Je leert om bewust te spelen in het spel dat leven heet.

Spirituele groei – Je krijgt de mogelijkheid om spiritueel te groeien en je persoonlijkheid te slijpen op aspecten als geduld, inlevingsvermogen, verdieping, compassie en toewijding. Je gaat meer en meer leven vanuit de kern van wie je bent. Zo ontdek je hoe vrij je bent en waar je je ten diepste mee wilt verbinden.

Lokatie

De jaartraining vindt plaats bij Zielzicht in de Engel in Huizen, muv. de retraite in januari, deze is in Havelte.

Opbouw en data programma 2021 – 2022

7 thema’s in verbinding met de 7 chakra’s

1) Zicht op je biografie – ouderlijk huis
     Module van 2 dagen
2) Het mannelijke en vrouwelijke principe
     Module van 1 dag
3) Retraite: Ruimte voor zielsverlangen
     4 dagen
4) Expressie geven aan wie je bent
     Module van 1 dag
5) Vrij zijn in relatie – verbinding maken
     Module van 2 dagen
6) Geld en overvloed – bezieling in werk en werking
    Module van 1 dag
7) Je vrij stromende sensuele aard – Zijn wie je bent
     Module van 2 dagen

Optioneel: Individuele coachgesprekken

Het is mogelijk om een aanvullend persoonlijk begeleidingstraject te volgen.
Dit om een helder beeld op je persoonlijke verhaallijnen te krijgen, ter verdieping van het programma of om specifieke thema’s uit te werken. Daar waar gewenst of nodig voeren we individuele coachgesprekken met de deelnemers ter verdieping of uitwerken van specifieke thema’s.

Leven in vrijheid ~ Programma, locatie en data ~ Begeleiding ~ Inschrijven en kosten