Innerlijk huwelijkscontract

Ik (je naam) besluit dat ik vanaf heden: 

– onvoorwaardelijk van mij zal houden in dit en al mijn volgende levens
– mijzelf waardeer, zelfs wanneer het niet goed lijkt te gaan, simpelweg omdat ik stappen blijf zetten in vertrouwen
– niet langer hoef te voldoen aan de voorwaarden en opvattingen van een ander, wie het ook is of was

– mijn innerlijke stem hoor, vertrouw en volg
– alle beperkende gedachten over mijzelf los laat, omdat ik weet dat ik meer dan goed ben precies zoals ik ben
– alleen nog dat doe waarvan ik weet dat dat mijzelf dient en doe wat goed voor mij is

– enkel liefde waard ben en lief voor mijzelf ben
– in waarheid met mijzelf leef
– mijzelf ontsla van welke ‘schuld’ dan ook, omdat ik weet dat mijn intentie altijd zuiver was en schuld niet bestaat

– dit lichaam eer, waardeer, verzorg en koester
– vertrouw dat mijn leven zich ontvouwt op een manier die mij zal helpen ook als ik dat niet begrijp
– erken dat ik een spiritueel wezen ben, een prachtige eeuwige ziel ben, een kind van God

JA, IK WIL LEVEN IN LIEFDE VOOR MIJ

Plaats, datum

………, ……….
Je naam en handtekening

…………..

Getuigen:
– 100.000 engelen
– al mijn dierbaren – levend of niet – die, ofschoon niet fysiek aanwezig, altijd bij mij zijn en zullen blijven
– mijn tweelingziel die ik al ken of weer zal vinden
– mijn prachtige ziel

Ik mag mijZelf nu kussen

Je innerlijke huwelijksreis is binnenkort en kan je boeken bij Zielzicht